Hvem er jeg og Totalkultur ?

Jeg heter Brit Johnsrud , og jeg har vært profesjonell hornist i mange år. Var ansatt i Stavanger Symfoniorkester i flere år og er til daglig ansatt i Sjøforsvarets musikkorps i Bergen . Jeg har også jobbet som konsertprodusent i det profesjonelle kulturlivet. I tillegg har jeg undervist i flere år og dirigert flere korps. 2019-2020 studerte jeg Kulturelt Entrepenørskap ved Norges Musikkhøgskole.

Mitt nye firma «Totalkultur « skal produsere konserter for enkeltartister og band, men også være medprodusent ved større konserter og forestillinger. Totalkultur leverer i tillegg utøvende musikertjenester og undervisning / dirigering. Nøl ikke med å ta kontakt ?